תמונות
וידאו

הצורך לערוך בדיקה מחודשת במבנה הפרלמנט הישראלי

בעת הקמת המדינה ב48 הוחלט על הקמת הפרלמנט הישראלי בגודל של 120 חברי כנסת. בחירת מבנה הפרלמנט וכמות חברי הנבחרים בוצעו בהתאם לתיאוריות המדיניות שעוצבו באירופה בשלהי המאה 18 בואכה המאה 19. מספר חברי הכנסת בישראל ומבנה הפרלמנט למציאות הישראלית היה מותאם בצורה מרבית למציאות של אז. אלא שעם השנים המרקמים החברתיים בישראל וכמובן גם הרכב האוכלוסייה וכמותו השתנו לבלי היכר.

לפי זה יש לערוך בדיקה מחודשת בעניין זה. סוגיה זו עולה לפרקים במדינות רבות בעולם וגם בישראל מתנהל דיון אודות המבנה הקיים של הפרלמנט. לא פעם אנו שומעים מפי חוקרי ממשל על החובה לשנות את מבנה הפרלמנט הישראלי והכנסה של כמות נוספת של חברי פרלמנט. והטענות לכך הם רבות.

על מנת לבדוק את המבנה האופטימלי של מבנה הפרלמנט ומספר חברי הכנסת עלינו לערוך פרמטרים מהימנים שיוכלו לבדוק צורך זה. הפרמטר הראשון יהיה כמובן גודל האוכלוסייה. בכל שנה ושנה גודל האוכלוסייה עולה לבלי היכר ועמו גם יחס הייצוג בפרלמנט מול גודל האוכלוסייה. הרי ברור יהיה לומר שהיחס בין 120 חברי כנסת של שנת 1948 לאוכלוסייה היה יחס הקטן פי עשרה מהיחס של שנות ה2000 בישראל. יוצא שכיום כל חבר כנסת אמור לכאורה לייצג כמות גדולה ביותר של אוכלוסייה. דבר זה מאלץ את הנבחרי ציבור לפעול תחת מעמסה כבדה בתוך ריהוט משרדי ולייצג כמה שניתן אזרחים רבים.

המשך מאמר